Banverket

Arbeten på Dalabanan i helgen stoppar trafiken

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 11:44 CEST

Dalabanan, delen Borlänge - Avesta/Krylbo, är i helgen stängd under 19 timmar. Detta för att möjliggöra sedan länge inplanerade underhållsarbeten som bara kan genomföras när det inte går några tåg. Banan stängs för trafik lördag 11 okt klockan 18.15 och öppnas igen söndag 12 okt kl 13.15.

Fyra persontåg berörs, och ersätts med bussar. Beräknad försening till slutstation är ca 30 minuter. För fullständig trafikinformation hänvisas till SJ, hemsida http://www.sj.se/ eller till 0771-75 75 75

- Våra arbeten kommer att pågå under hela perioden, alltså även nattetid. Vi ber om överseende med eventuella olägenheter för omkringboende. När det gäller resenärer så hoppas jag på förståelse för att den här typen av regelbundet förebyggande underhållsarbete är nödvändigt för att banan ska fungera bra under resterande delar av året, säger Jan-Olof Ragnarsson, som är Banverkets projektledare.