Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetet med insyn i sjukvården har inletts

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:43 CET

Nu börjar Sveriges Kommuner och Landstings konkreta arbete med att öppna sjukvården för insyn. En viktig utgångspunkt är att medborgarna har rätt att veta hur bra deras eget landsting är jämfört med de andra.

Arbetet med öppna jämförelser i sjukvården är ett arbete som Sveriges Kommuner och Landsting driver tillsammans med Socialstyrelsen. Redan till sommaren ska de första resultaten i en jämförelse mellan landsting och regioner presenteras offentligt. Senare ska även sjukhus och kliniker jämföras.

Hälso- och sjukvården spelar en central roll för den enskilde, inte bara i rollen som patient utan även som skattebetalare. Sveriges Kommuner och Landsting anser att vårdens resultat och vårdens effektivitet måste redovisas öppet. En medborgare har rätt att veta om landstinget de bor i driver sin hälso- och sjukvård på effektivt sätt.
Det omvända gäller också: sjukvårdens företrädare är skyldiga att demonstrera sin effektivitet. I slutänden är det en fråga om legitimitet för hela sjukvården. Att behålla sin trovärdighet är extra viktigt när hela systemet utsätts för påfrestningar.

Vi har definierat ett antal preliminära sätt att jämföra vården. Sedan har vi definierat särskilda mått på hur vi ska mäta. Dessa mått – indikatorer – ska vara så stabila att de kan användas i mätningar över flera år. Att mäta med samma indikatorer år från år ger landstingen en tydlig bild av hur de lyckas eller inte lyckas förbättra sina resultat och sin effektivitet.

I vilket landsting är patienterna mest och minst nöjda? I vilket landsting finns de kortaste och längsta väntetiderna? I vilket landsting uppnår man de bästa och sämsta behandlingsresultaten för till exempel hjärtinfarkt och höftledsoperation? Vilka satsar mest på förebyggande vård och hur ser resultaten ut? Det är några av frågorna som förhoppningsvis får sitt svar när mätningarna har sammanställts.

Vår förhoppning är att dessa jämförelser i det långa loppet ska göra att drivkrafterna blir starkare för att utveckla sjukvården. De landsting och sjukhus som hamnar illa till i jämförelser ska stimuleras att bli bättre.

Den nationella strategin för öppna jämförelser presenterades strax före jul bland annat i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

För mer information: Roger Molin, avd. för vård och omsorg, tel 08-452 76 55