Vägverket

Arbetet med Partihallsförbindeksen påverkar E20

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:51 CEST

Till redaktioner i Göteborg

Nu på måndag den 15 september 2008 stänger Vägverket av gång- och cykelbanan utmed E20 strax efter Munkebäcksmotet och fram till Ånäsmotet. Avstängningen är ett led i byggandet av Partihallsförbindelsen som ska knyta ihop E20 vid Ånäsmotet med E45 vid Marieholm samt ansluta till en framtida, ny älvförbindelse som ansluter till E6.

Kommande avstängningar

15 september
* Gång- och cykelbanan utmed E20 strax efter Munkebäcksmotet och fram till Ånäsmotet.

19 september
* Avfarten mot Gamlestaden från E20 om man kommer ifrån Munkebäcksmotet.

1 oktober
* Påfarten från Gamlestan (vid Ånäsmotet) till E20 i riktning mot Munkebäcksmotet.
* Påfarten från Bagaregården (vid Ånäsmotet) till E20 i riktning mot Munkebäcksmotet.
* Avfarten från E20 västerifrån vid Ånäsmotet och mot Gamlestan.

24 oktober
* Vägen från Gamlestan under E20 vid Ånäsmotet och upp på Ånäsvägen.

Se bifogad illustration.

Mer information lämnas av
Torsdag 11 september samt måndag 15 september 2008: projektledare Pia Hjalmarsson, 0705-76 78 10
Fredag 12 september 2008: projektledare Peter Fjällhed, 0705-17 50 56


Skickat av

Åke Wessman
Informationschef
Vägverket Region Väst

Direkt: 031-63 68 03
Mobil: 070-362 94 60

Vägverket
405 33 Göteborg
Kruthusgatan 17
www.vv.se
Telefon: 0771-119 119
Fax: 031-63 52 70