Vägverket

Arbetet med trängselskatter fortsätter

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:52 CEST

Regeringsrätten har idag beslutat att det inte finns skäl att meddela något interimistiskt beslut i fråga om upphandlingen av utrustning mm till försöket med trängselskatter i Stockholm. Yrkandena om detta avslås av regeringsrätten.

Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 9 september 2004 att upphandlingen var avslutad per den 24 augusti 2004. Vägverket har därför inlett arbetet och leverantören IBM Svenska AB har vidtagit en rad åtgärder i syfte att försöket skall kunna påbörjas som planerat.

Riksdagen beslutade den 16 juni 2004 om en lag avseende trängselskatt. I beslutet ingår ett försök med trängselskatt i Stockholms innerstad. Försöket skall avslutas den 31 juli 2006. Därefter skall försöket utvärderas i en lokal folkomröstning i anslutning till valet hösten 2006.

För ytterligare information:
Projektchef Birger Höök, Vägverket, tel 070 – 588 89 01

Huvudkontoret
Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge
Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25
E-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66
Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85
E-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38
Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85
E-post: thomas.andersson@vv.se