Wermland Opera

Arbetet med Värmlandsoperans varumärke är nu färdigt!

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2010 17:36 CET

Under ett halvår har vi på Värmlandsoperan arbetat aktivt med att tydliggöra Värmlandsoperan identitet, både för oss själva inom institutionen och för omvärlden, dvs. lokalbefolkning i Karlstad och Värmland, övriga Sverige samt även utanför Sveriges gränser. Vi har en mycket skiftande verksamhet; stora musikal- och operaföreställningar samsas med mindre produktioner för barn och ungdom samtidigt som konserter spelas på andra platser än våra egna scener och vissa föreställningar också ges på turné inom och utom länet. Vi har haft som mål att Värmlandsoperan ska kännas igen var och vad vi än spelar och att vår publik ska veta att den minsta gemensamma nämnaren alltid är god kvalitet! Då blir det extra viktigt att vårt varumärke och alla dess kontaktpunkter med omvärlden talar med en röst, en tydlig och stolt sådan!

Med arbetet vill vi åstadkomma att vår omvärld ser oss som det vi är:

Ett starkt varumärke som likt en god vän alltid känns igen, var och hur vi än råkar på varandra och som man upplever att man kan lita på i alla lägen. Vi är också en god vän som kan utveckla, tillföra nya delar till någons liv, väcka nyfikenhet och få folk att våga testa nya saker.

Nu är arbetet klart och i bifogade presentation vill vi nu visa hur Värmlandsoperan kommer att se ut från och med 2011! Nytt namn, ny logga men med samma innehåll!

(När bildspelet är klart trycker du på escape för att avsluta.)

Som en del i arbetet ligger också att utforma en ny hemsida. Den kommer att lanseras i slutet av januari 2011.

Välkommen till….. Wermland Opera!