Avesta kommun

Arbetet med vattenläckan fortsätter

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 13:33 CET

 Vid 20-tiden igår kväll, kom larm om ett stort utflöde från vattenledningsnätet i Avesta kommun.

Hela den tillgängliga personalstyrkan ringdes in, och vid 23-tiden hade man lyckats hejda det värsta utflödet.

Den längsgående sprickan finns på huvudvattenledningen, och arbete pågår nu med inriktning på att åtgärda själva läckan. Större delen av en pipa (cirka 4-5 meter) håller på att bytas.

-       Utifrån hur arbetet fortskrider beräknar vi ha åtgärdat läckan kring kl. 18.00, säger Thom Sandvik, VA-chef.

Eftersom läget även berör Norberg sker kommunikation kring läget kontinuerligt med Norbergs kommun. Risken för att Norbergs vattenabonnenter ska beröras är dock liten, utifrån hur läget ser ut nu.

Behovet av att fylla på vatten i vattentornet är stort, och allmänheten uppmanas därför till att spara på vattnet.

Garmakaregatan är avstängd mellan Arvidsgatan och Axel Johnsons väg eftersom schaktning för lagning av läckan har påbörjats.

Orsaken till läckan är ännu inte klarlagd, men mycket tyder på att kylan haft betydelse för uppkomsten av sprickan i ledningen.

I samband med läckan har några tre radhus och ett hyreshus drabbats av att vatten gått in i husen. Pumpbilar har använts för att pumpa ur vattnet ur dessa hus.

Eftersom vattnet rann ut på vägen (där det frös), sandades vägen nonstop under flera timmar under gårdagskvällen.

Kl. 21.18 lades den första informationen om läckan ut på www.avesta.se, informationen har sedan kontinuerligt uppdaterats, och kommer att fortsätta att uppdateras.

Presskontakt:
Thom Sandvik, VA-chef, Avesta VA och Avfall AB
Mobtel: 0708-64 51 12
E-post: thom.sandvik@avesta.se