Länsstyrelsen i Kronobergs län

Arbetet mot dopning allt viktigare

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 11:57 CEST

Kosttillskotten och hälsostressen ökar. Det vittnar aktörer om som arbetar på träningsanläggningar och med förebyggande arbete mot dopning. Majoriteten av dopningen finns inte inom idrottsvärlden utan är idag ett samhällsproblem i stort.

När tullen hösten 2015 under fyra veckor genomförde en operation mot nätdroger beslagtog man drygt 1,7 miljoner tabletter dopningsmedel – en ökning med 326 procent jämfört med föregående år.

I Kronobergs län har Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Smålandsidrotten och träningsanläggningar arbetat aktivt mot dopning sedan 2009.

Under vecka 41 genomförs en nationell uppmärksamhetsvecka om dopning. Här i länet går då dessa aktörer gemensamt ihop för att belysa problemen, men också för att visa på det förebyggande antidopningsarbete som faktiskt görs. Arbetet och insatserna visas också i en gemensam kalender för länet.

– Genom att vi som aktörer arbetar tillsammans kan både tillgängligheten och användningen av dopning minska. Det är inte bara gymmens eller någon enskild aktörs ansvar - vi har ett gemensamt ansvar för att träning ska vara säker och dopningsfri. Att vi genom uppmärksamhetsveckan får möjlighet att synliggöra detta arbete för allmänheten känns både spännande och viktigt, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Under veckan kommer träningsanläggningar i länet att visa upp sitt antidopningsarbete, sitt deltagande i det nationella nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) och att man som anläggning står för 100 procent ren träning. På nationell nivå kommer elitidrottarna och träningskändisarna Louise Sondlo, Karl Dyall och Angelica Brage att engagera sig i frågan och uppmana alla att ta ställning mot dopning. Länets medverkande träningsanläggningar kommer att arbeta med kampanjmaterial och genomföra lokala aktiviteter. Exempelvis kommer idrottsföreningen VUGI/Olympen Träningscenter på Campus i Växjö att genomföra såväl styrkeutmaningar samt ha en öppen föreläsning på tema dopning och kosttillskott.

– I vår idrottsförening är det en självklarhet att delta i uppmärksamhetsveckan för att belysa vårt antidopningsarbete samt att bidra till att öka medvetenheten om riskerna med dopning. Vi tillhör Riksidrottsförbundet och har nolltolerans mot dopning i vår verksamhet. Det känns extra effektfullt att gå ihop och göra detta tillsammans med andra aktörer, både lokalt och nationellt, säger Marie Aldingsson, verksamhetsansvarig för VUGI/Olympen Träningscenter.

För mer information kontakta:
Anna Ståhl, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län,
010-223 71 82, anna.stahl@lansstyrelsen.se

Marie Aldingsson, verksamhetsansvarig VUGI/Olympen Träningscenter,
0470-824 00, marie@vugi.nu

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se