Byggherrarna

Arbetet mot korruption i byggbranschen förstärks ytterligare

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 10:00 CET

Sveriges Kommuner och Landsting, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har tagit fram nya gemensamma riktlinjer som syftar till att tydliggöra vad man får göra mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

-– För oss handlar det om god byggherresed. Hur vi som beställare uppträder och vilka krav vi ställer på våra leverantörer har en avgörande betydelse för branschkulturen. Överenskommelsen gör att det blir ännu tydligare vad vi ska förvänta oss av varandra när vi gör affärer och genomför projekt, säger Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer.

Den reglerar hur berörda parter inom bygg- och fastighetssektorn ska agera, utifrån ett etiskt förhållningssätt och med fokus på affärsrelationen, då parterna ska mötas i olika sammanhang.

Arbetsgruppen som har arbetat fram överenskommelsen består av: Byggherrarna, JM, NCC, Peab, Skanska Sverige, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges Byggindustrier, Veidekke Sverige, med stöd av Institutet mot mutor (IMM).


För ytterligare information kontakta
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
072-713 32 41 eller tommy.lenberg@byggerre.se

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.