Socialstyrelsen

Arbetet pågår med att följa upp vårdgarantin

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:12 CET

En delrapport om uppföljningen av den nationella vårdgarantin har nu lämnats till regeringen. Den fokuserar i första hand på det arbete som gjorts för att förbereda införandet av vårdgarantin. I det fortsatta arbetet vill Socialstyrelsen belysa fler effekter av garantin bland annat om vissa patientgrupper riskerar att trängas undan på grund av vårdgarantin.

Den 1 november 2005 infördes en utvidgad vårdgaranti i hälso- och sjukvården. Vårdgarantin innebär att när vårdgivaren fattat beslut om att en patient ska få behandling i den specialiserade vården ska det inte dröja mer än 90 dagar innan behandlingen inleds. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp vårdgarantin och nu lämnas en första delrapport. Delrapporten fokuserar i första hand på det förberedelsearbete Sveriges Kommuner och Landsting och de enskilda landstingen gjort inför införandet av vårdgarantin. Senast den 1 november 2007 ska en slutrapport lämnas till regeringen.

Uppföljningen bygger delvis på uppgifter från databasen ”Väntetider i vården”. Den har utvecklats av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. De uppgifter som hittills har presenterats visar inledningsvis på en minskning av väntetiderna under 2006. Väntetiderna har dock ökat efter sommaren enligt preliminära siffror som Socialstyrelsen fått.

Socialstyrelsen anser att det ännu är för tidigt att uttala sig om vårdgarantins effekter på längre sikt. Mycket arbete återstår innan väntetiderna i vården kan redovisas mer utförligt. Databasen ”Väntetider i vården” behöver byggas ut för att mäta väntetider inom fler områden. Det är också nödvändigt att fler landsting blir bättre på att rapportera in uppgifter till databasen.

I den fortsatta uppföljningen vill Socialstyrelsen närmare belysa fler effekter av vårdgarantin. Det finns risk för att vissa patientgrupper trängs undan när en vårdgaranti införs som fokuserar endast på vissa delar av vårdkedjan. Till exempel kan kontrollbesök för patienter med kroniska sjukdomar glesas ut om fokuseringen på väntetider leder till att resurserna styrs till verksamheter med synliga köer.Mer information
Den nationella vårdgarantin Socialstyrelsens uppföljning, delrapport 2006: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9329/2006-103-7.htm

Kontakt
Lena Barrbrink
08-555 534 80