AFA Försäkring

Pressinbjudan - Arbetets betydelse för sjukdomar i rörelseapparaten

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 15:00 CEST

AFA Försäkring bjuder in till seminarium om arbetets betydelse för sjukdomar i rörelseapparaten den 10 april.

Det råder olika uppfattningar inom den medicinska vetenskapen om arbetsmiljöns betydelse för sjukdomar i rörelseapparaten. SBU har nu tagit fram en systematisk och kritisk granskning av de vetenskapliga studier som kan ligga till grund för att hävda samband mellan faktorer i arbetsmiljön och sjukdom(ar) i rörelseapparaten.

Rapporten - som publicerades den 8 mars -  visar att det finns vetenskapliga belägg för att arbete som innebär vissa kraftkrävande rörelser – t ex att lyfta, bära, skjuta och dra – ökar risken för besvär i nacke, axlar, armbågar och underarmar. Även höga krav och låg kontroll i arbetet ökar risken för nackbesvär.

AFA Försäkring är tillsammans med Försäkringskassan medfinansiär till rapporten.

Medverkande: Christer Edling, professor em och ordförande i projektgruppen och Anders Norlund, projektledare SBU (Statens Beredning för medicinsk utvärdering).

Rapporten finns här.

Tid: Tisdagen den 10 april kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Media välkomnas att närvara!
Anmälan senast 3 april till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se