Vänsterpartiet

Arbetsdomstolen räddad – tills vidare

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 16:54 CEST

Idag beslutade Europadomstolen att den svenska Arbetsdomstolen kan behållas i nuvarande form.
- Det är en stor lättnad att Europadomstolen fattade det här beslutet. Ett annat utslag hade kunnat bli förödande, säger Camilla Sköld Jansson (v), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Fallet gällde den svenske företagaren Kurt Kellerman som fört en segsliten kamp mot Industrifacket för att slippa teckna kollektivavtal för sina anställda. Kellerman förlorade i Arbetsdomstolen i en uppmärksammad dom 1998. Han anmälde då fallet till Europadomstolen, eftersom han ansåg att hans negativa föreningsrätt kränkts, och att han inte fått en opartisk rättslig prövning i enlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. I och med dagens dom har Kellerman nu förlorat målet på alla punkter.

- Fallet är av stor principiell betydelse, eftersom det i slutändan handlar om hela den svenska kollektivavtalsmodellen. Det hade varit ett grundskott mot vår avtals- och partsbaserade arbetsrättstradition, som bygger på en stark ställning för de fackliga organisationerna, säger Camilla Sköld Jansson.

- Men Kellerman är inte den förste företagaren som försöker ta hjälp av EG-rätten för att sänka den svenska modellen, och han lär inte bli den siste. Det är en gammal borgerlig önskedröm att skrota Arbetsdomstolen, och alla möjligheter till ytterligare överprövning kommer säkert att utnyttjas framöver, säger Camilla Sköld Jansson.

För mer information, kontakta:
Camilla Sköld Jansson: 070-343 96 33
Vänsterpartiets Presstjänst: 070-620 00 64