Fackförbundet ST

Arbetsdomstolen säger nej till fria tågresor

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 15:06 CET

Arbetsdomstolen beslutade idag att inte gå på STs linje i målet om de tåganställdas rätt till friresor.
- Det är givetvis en besvikelse, säger ST:s förbundsjurist Gunilla
Ejefors Lublin. AD har gjort en rimlighetsbedömning om förordningen ska
tillämpas eller inte. Det gör att rättsläget blir väldigt osäkert för
den enskilda medlemmen när han eller hon ska ta ställning till eventuell
anställning eller övergång. Vi har ju hävdat att rätten till friresor är
en anställningsförmån som arbetsgivaren inte ensidigt kan dra in. Vi
anser att den har blivit en del av det enskilda anställningsavtalet.

För Jerk Wiktorsson, STs ordförande inom Banverket i Borlänge, har detta
länge varit en viktig fråga.

- Ett tungt besked. För många medlemmar har de fria resorna varit en
viktig förutsättning för att över huvud taget ta anställning vid
Banverket. De känner sig givetvis lurade nu.

Bakgrund
Anställda vid SJ har i en förordning från 1908 haft möjlighet till fria
resor på tåg inom Sverige. Förmånen har även gällt de anställdas
familjemedlemmar och de anställda som gick över till Banverket 1988. Den
31 december 2000 drogs förmånen in, men förlängdes fram till den 30 juni
2001.

I juni 2002 lämnade ST in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen i ett
ärende mot staten genom Arbetsgivarverket. ST yrkade att Arbetsdomstolen
ska fastställa att staten är skyldig att erbjuda medlemmarna vid SJ och
Banverket fria resor genom s k privatresekort. Dessutom krävde ST
skadestånd till var och en av de ca 500 medlemmarna. I slutet av
september 2002 ställde sig LO-TCO:s rättsskydd bakom facken i sin
stämning.

För mer information, välkommen att kontakta:
· Jerk Wiktorsson, STs ordförande vid Banverket, Borlänge,
tel 070-724 54 68
· Gunilla Ejefors Lublin, STs förbundsjurist, tel 070-510 51 53
· Lena Gennemark Edsbäcker, pressekreterare, tel 070-314 52 73

ST - fackförbundet för oss som har valt att arbeta på statens och
medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag,
statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003
bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Ny hemsida: www.st.org

järnväg