Svenskt Näringsliv

Arbetsförmåga ska bedömas enhetligt

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:08 CEST

Svenskt Näringsliv har överlämnat remissyttrandet över utredningen Gränslandet mellan sjukdom och arbete till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

- Det är vällovligt att utredningen har belyst komplexiteten i begreppet arbetsförmåga, men nu krävs ett politiskt beslut kring ett bedömningsinstrument. De diskussioner som ägde rum under valrörelsens slutskede visade hur viktigt det är att försäkringens gränser och möjligheter är tydliga och väl kommunicerade, säger Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv anser att det är angeläget att skapa ett lättillgängligt regelverk. Åtgärder som behövs för återgång till arbetslivet ska både kunna erbjudas tidigt och av många för ändamålet lämpliga aktörer

- Med ett enhetligt bedömningsinstrument av arbetsförmåga ges alla aktörer samma förutsättningar att på ett rättssäkert och förutsägbart sätt kunna erbjuda en individ de insatser som anses nödvändiga. Nyckeln är att tidiga och professionella insatser kan erbjudas de individer som inte kan återgå till sin tidigare arbetsplats, säger Sofia Bergström.

Den enskilda individen bör få ökad möjlighet att avgöra vilken aktör som är mest lämpad att utföra en rehabiliterings- eller omställningsinsats. Därför anser Svenskt Näringsliv att socialförsäkringsministern snarast bör vidta åtgärder som öppnar för andra aktörer än de som erbjuds genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att tidigt erbjuda stöd för att bryta en sjukfrånvaroperiod.

För mer information kontakta
tf Presschef Kirsten Åkerman 070-281 64 47

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.