Almega

​​Arbetsförmedlingen måste reformeras från grunden

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 11:15 CET

Att Arbetsförmedlingen omorganiserar är ingen nyhet utan ett arbete som processats under lång tid. Den här omorganisationen skulle vara igång nu men istället så skjuter man på det till 2019. Almega välkomnar förstås alla förändringar som kan bidra till att stärka matchningen på arbetsmarknaden. Men en omorganisation kommer inte lösa myndighetens problem, för det krävs helt andra reformer.

De tre största problemen idag är att man misslyckas med matchningsuppdraget, har lågt förtroende från arbetsgivare samt att Arbetsförmedlingen är en tungrodd, byråkratisk myndighet som misslyckas med att hushålla med samhällets resurser. Idag finns det en stor efterfrågan på arbetskraft från våra företag och samtidigt har vi en hög arbetslöshet.

-  Vi behöver tänka om. Almega har föreslagit att Arbetsförmedlingen ska reformeras och bli en mindre organisation som fokuserar på styrning och uppföljning. Själva matchningsjobbet bör överlåtas åt fristående aktörer. Redan idag förmedlar bemanningsföretag en stor del av de nya jobb som tillsätts. Här finns ett stort kunnande kring matchning och arbetsmarknadens behov, säger Andreas Åström Näringspolitisk chef på Almega

I Almegas förslag ligger också krav på att skapa en modern IT-infrastruktur som stärker digitalisering genom att involvera utförarna tidigt i processen. AF:s största tillgång är Platsbanken och med ett open source-tänkande bör man kunna göra CV-databasen tillgänglig för fler potentiella arbetsgivare.

- En verkningsfull reform av Arbetsförmedlingen bör öppna upp så att alla goda krafter kan bidra. Almega ser gärna att det får finnas en blandning av statliga, kommunala och privata utförare i framtiden. Låt de aktörer som levererar bäst resultat få förtroende att växa, oavsett ägarform, menar Andreas Åström

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik