Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion: Flest kvinnor i arbetslivsintroduktion

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 10:00 CET

Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion för de personer som uppnått tidsgränsen i sjukförsäkringen har nu pågått i en månad. Av de 12 776 deltagarna i arbetslivsintroduktion i januari månad var det 4 293 män och nästan dubbelt så många kvinnor, 8 483. 

Programmet arbetslivsintroduktion tar hänsyn till varje persons unika förutsättningar och är en förberedande insats. Den vänder sig till arbetssökande som behöver stöd vid återgång till arbete. Närmare hälften av dem som anmälde sig till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion i januari har olika grad av funktionsnedsättning som kan påverka arbetsförmågan.

Arbetsförmedlingen startar alltid med ett kartläggningssamtal och kan efter detta erbjuda olika insatser. Kompetent personal kan till exempel vid arbetsträning utprova lämpliga arbetshjälpmedel och förmedla kontakter med arbetsgivare, andra myndigheter och vårdgivare.

– Vi vet att hälften av de offentliga arbetsgivarna och 40 procent av de privata svarade att de kan tänka sig anställa en person med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ställde frågan till 12 500 offentliga och privata arbetsgivare i landet. Nu gäller det att få dessa arbetsgivare att gå från ord till handling, säger Henrietta Stein, chef för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen

Deltagare i arbetslivsintroduktion den 31 januari 2009: se statistik:

För kommentarer:
Henrietta Stein
Chef, Avdelningen Rehabilitering till arbete
Tfn: 010-486 97 98

Presskontakt:
Christina Mångård
Pressekreterare
Tfn: 010-486 70 53