Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens reviderade prognos för 2009 och 2010: Över en halv miljon arbetslösa år 2010

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:00 CEST

Den ekonomiska nedgången i omvärlden och i Sverige har blivit värre än väntat och den drabbar nu arbetsmarknaden med full kraft. Arbetslösheten bedöms öka från 6,1 procent 2008 till 11,0 procent 2010. Det betyder att arbetslösheten för 2010 har skrivits upp med 2 procentenheter jämfört med föregående prognos hösten 2008. Arbetslösheten bedöms därmed öka med cirka 225 000 personer till 520 000 personer mellan åren 2008 och 2010.

Arbetslösheten slår brett
Arbetslösheten kommer att öka för alla grupper på arbetsmarknaden. Värst kommer ungdomar att drabbas samt främst män som haft anställningar inom industrin och byggnadsverksamheten. Den strukturella arbetslösheten ökar under perioden och vissa yrken riskerar en mycket hög arbetslöshet. Grupper som sedan tidigare har svårt att snabbt finna ett jobb såsom utlandsfödda, funktionshindrade och äldre riskerar att få gå mycket långa tider utan arbete. Den gemensamma nämnaren i dessa grupper är ofta kort och otillräcklig skolutbildning.

Arbetslösheten beräknas öka kraftigt, från 6,1 procent 2008 till 8,4 procent 2009. Under 2010 fortsätter sedan arbetslösheten kraftigt uppåt och beräknas då bli 11,0 procent. Exkluderas heltidsstuderande som söker arbete från gruppen arbetslösa beräknas nivån stiga från 4,6 procent 2008 till 8,6 procent 2010 (tidigare definition).

Sysselsättningen faller mer än en kvarts miljon
Företagen planerar för fortsatta kraftiga minskningar av antalet anställda vilket bland annat indikeras av höga varseltal och allt färre lediga platser. Planerade kraftiga neddragningar av personal bekräftas även enligt Konjunkturinstitutets barometerundersökningar. Sysselsättningsnedgången bedöms till 260 000 under 2009 och 2010 jämfört med 145000 enligt den prognos som gjordes i december 2008. Sysselsättningen beräknas att minska med 110 000 personer 2009 och med 150 000 personer 2010. Det betyder att hela sysselsättningsökningen under den senaste högkonjunkturen åren 2005 till 2008 raderas ut.

Utbudet av arbetskraft har fortsatt att öka, även om en utplaning är nära förestående. Arbetskraften bedöms komma att minska med 4 000 personer 2009 och med 30 000 personer 2010.

Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska program ökar kraftigt eller från 87 000 år 2008 till 120 000 år 2009. Under 2010 ökar antalet till 210 000 personer. Bakom detta ligger en kraftig ökning av antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Dessa beräknas uppgå till sammantaget 165000 personer 2010 vilket kan jämföras med 78 000 vid slutet av februari i år.

För kommentarer:
Lena Liljebäck
Biträdande generaldirektör
Tfn: 010-486 63 87

För information:
Tord Strannefors
Prognoschef
Tfn: 010-486 99 29

Presskontakt:
Helena Engqvist
Presschef
Tfn: 010-487 28 10

Christina Mångård
Pressekreterare
Tfn: 010-486 70 53