Näringsdepartementet

Arbetsgivare blir skyldiga betala hela ekonomiska skadeståndet vid oriktigt avskedande

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 10:11 CET

Arbetslöshetsersättning ska återbetalas om arbetsgivaren blir skyldig att betala ekonomiskt skadestånd. Det föreslår den socialdemokratiska regeringen i propositionen "Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m." som bland annat handlar om ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

- Det känns tillfredsställande att lagen nu ändrats och förtydligats så att det inte råder något tvivel om att arbetsgivaren är skyldig att tillämpa anställningsskyddslagen korrekt. Arbetsgivaren ska inte ha möjlighet att slippa undan skadestånd när han eller hon har gjort fel, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Nuvarande regler innebär att om en person blir uppsagd eller avskedad på oriktig grund kan han eller hon få arbetslöshetsersättning och ekonomiskt skadestånd. Om arbetsgivaren i en process är skyldig att betala ekonomiskt skadestånd sätts skadeståndet ned eftersom personen fått arbetslöshetsersättning.

Det vill regeringen ändra på och föreslår därför att om personen fått arbetslöshetsersättning och senare får ekonomiskt skadestånd blir han eller hon återbetalningsskyldig. Det leder till att det inte finns skäl att sätta ned det ekonomiska skadeståndet. Den som orsakat skadan får alltså ta konsekvenserna.

Den nya regeln markerar därmed arbetsgivarens ansvar för att anställningsskyddslagen tillämpas korrekt och att arbetslöshetsförsäkringen inte kan användas för att minska arbetsgivarens ansvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26