Edge HR

Arbetsgivare kontrollerar historisk sjukfrånvaro vid rekrytering

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:55 CEST

Informationsföretaget Thomson Fakta har genomfört en undersökning bland 700 HR-experter om kontroll av historisk sjukfrånvaro vid rekrytering. Resultatet visar att 23% kontrollerar historisk sjukfrånvaro och 52% uppger att det kan påverka valet av person

Enligt undersökningen sker kontrollen i regel via tidigare arbetsgivare i samband med referenstagning och inte via försäkringskassan. Enkätsvaren visar också att anledningen till sjukfrånvaron är viktig vid bedömningen av vilken person som ska rekryteras.

- En orsak till att arbetsgivaren kontrollerar sjukdomshistoriken är arbetsgivarnas ökade medfinansieringsansvar vid långvariga sjukskrivningar, säger Annica Israelsson, Redaktör Arbetsrätt på Thomson Fakta. De nya reglerna ökade kostnaderna vid långvariga sjukskrivningar för arbetsgivarna. Detta gör att det blir viktigare för arbetsgivarna att rekrytera personer som är friska, fortsätter Annica Israelsson.

För mer information,
Kontakta Annica Israelsson, Redaktör Arbetsrätt, tel: 08-587 670 95, mobil: 0708-587 656 e-post: annica.israelsson@thomson.com

Fakta om undersökningen
Undersökningen gjordes i februari 2006 i form av en webenkät. 700 stycken besvarade enkäten. 39 % personalchefer, 23% personaladministratörer, 5% VD och 33% annan befattning. Pressmeddelande och diagram bifogas i PDF-format nedan.

Bakgrund
Medfinansieringsansvaret för arbetsgivaren innebär att arbetsgivaren betalar en särskild sjukförsäkringsavgift – 15 % av sjukpenningen – under hela den tid försäkringskassan betalar hel sjukpenning till den anställde. De nya reglerna i Lagen om allmän försäkring trädde i kraft den 1 januari 2005.


Om Thomson Fakta
Thomson Fakta (www.thomsonfakta.se) är ett informationsförlag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 160 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg till programvara och applikationer inom områdena juridik, skatt/ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).