Rikspolisstyrelsen

Arbetsgivare missbrukar straffregister

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 13:15 CEST

Det blir allt vanligare att arbetsgivare missbrukar arbetssökandes rätt att del av uppgifter om sig själva i belastningsregistret.
Därför begär Rikspolisstyrelsen att regeringen gör en översyn av lagen.

- Vi vill att reglerna stramas upp så att inte enskildas integritetsskydd urholkas, säger Aimée Jillger, verksjurist på Rikspolisstyrelsen.
Var och en har rätt att begära ut registeruppgifter om sig själv och arbetsgivare kräver allt oftare, utan att ha rätt till det, registerutdrag när en person söker arbete. Det medför att dömda får allt svårare att komma in på arbetsmarknaden.

- Det är inte meningen att de som har blivit dömda en gång ska straffas igen. Gamla uppgifter hänger ju kvar i flera år, säger Aimée Jillger.

I dag finns en rätt för arbetsgivare att kontrollera personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, men nu pekar trenden mot att andra arbetsgivare slentrianmässigt utan lagstöd kontrollerar arbetssökande.

Rikspolisstyrelsen uppskattar att 75 procent av de som begär registerutdrag från Polisen är arbetssökande.

- Det är välkända och etablerade företag som konsekvent kräver registerutdrag. En del av företagen har till och med tagit fram egna blanketter, säger Aimée Jillger.

För att komma tillrätta med problemet anser Rikspolisstyrelsen att regeringen bör överväga att begränsa utdragen till vissa typer av brott eller utvidga kretsen av arbetsgivare som får rätt att kräva registerutdrag.

En sista utväg är att straffbelägga förfaranden som innebär att arbetsgivare eller hyresvärdar obehörigen utnyttjar den enskildes rätt till registerutdrag.

Fakta
Belastningsregistret innehåller alla påföljder för brott.
Rikspolisstyrelsen hanterade 40 686 registerutdrag år 2003,
38 620 registerutdrag år 2002 samt 41 849 år 2001. Det är 700-800 registerutdrag i veckan.

För mer upplysningar kontakta Aimée Jillger, verksjurist RPS, tel 08-401 98 30

Carolina Ekéus
Rikspolisstyrelsen