Socialdepartementet

Arbetsgivare ska våga anställa förtidspensionärer

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 10:19 CEST

Idag har regeringen beslutat att arbetsgivare som anställer personer med förtidspension (sjukersättning) ges ett undantag i sjuklönelagen. Undantaget innebär att arbetsgivaren helt slipper betala sjuklön.

Regeringen har tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2009 ge alla personer som har beviljats förtidspension före den 1 juli i år rätt att förvärvsarbeta, arbeta ideellt eller studera i obegränsad omfattning med bibehållen sjukersättning. Om man har förtidspension på heltid kommer man att kunna tjäna upp till 42 800 kronor om året utan att förtidspensionen påverkas.

- Jag tror att det här åtgärdspaketet stärker förutsättningarna för att hjälpa människor tillbaka från förtidspension till arbete eller annan nyttig sysselsättning. Det är viktigt att också arbetsgivare ges ökade drivkrafter för att en anställning skall kunna bli verklighet. Regeringen kommer att arbeta vidare med riktade åtgärder för att ge stöd och hjälp för återgång i arbete, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34