Almega

Arbetsgivarna avvisar medlarbud i skärgårdskonflikten

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2013 18:55 CET

Almega Tjänsteföretagen tackade idag nej till ett andra medlarbud i de strandade förhandlingarna på skärgårdstrafiken. Budet innehöll inte någon modernisering av kollektivavtalet som med nuvarande tariffkonstruktion kostar arbetsgivarna 30 procent mer än andra avtal. Arbetsgivarna är beredda att ge 6,8 procent i ett treårigt avtal, vilket också är vad den övriga arbetsmarknaden fått.

Om ingen lösning nås innan klockan 12:00 på måndag kommer de första varslade konfliktåtgärderna att bryta ut.

I de nu strandade förhandlingarna har Seko motsatt sig att modernisera och nutidsanpassa skärgårdstrafikens kollektivavtal till att mer likna avtalen för övriga grupper på arbetsmarknaden.

Tariffsystemet innebär bland annat att Seko:s medlemmar inom skärgårdstrafiken med jämna mellanrum får extra lönehöjningar genom tariffen oavsett om de gjort ett bra eller dåligt jobb.

- Vi är beredda att ge Seko 6,8 procent. Det är vad andra parter fått på arbetsmarknaden. Vi har dock ett ålderdomligt tarifflönesystem som gör att arbetsgivarnas kostnad blir 30 procent högre än för konkurrenter. Det kan vi inte acceptera, utan kollektivavtalet måste moderniseras, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.

Medlarnas förslag innehöll inte heller denna gång någon förändring av det så kallade tarifflönesystemet eller någon avräkning för de extra kostnader som systemet innebär.

- Vi har hela tiden gett medlarna uppslag till hur man skulle kunna börja modernisera kollektivavtalet. Men i det här förslaget fanns bara en arbetsgrupp som skulle analysera nuvarande system och det är inte tillräckligt.

I skärgårdsavtalet sätts lönen utifrån en tabell, så kallade normerande tariffer. Det innebär att den individuella prestationen inte har någon inverkan på lönesättningen och att ingen får ha högre lön än vad tabellen anger. Det innebär också att det är ett kollektivavtalsbrott att ge en medarbetare som jobbat bra en högre lön än vad tabellen anger. Det är ett exempel på en sak som arbetsgivarna vill ändra.

– Jag kan bara beklaga att Seko nu planerar att lamslå bland annat skärgårdstrafiken i Stockholm bara för att hålla fast vid ålderdomliga delar i kollektivavtalet som inte är rimliga på dagens arbetsmarknad, säger Stefan Koskinen.

För mer information:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 70 45
mobil 073-984 81 45

Patrik Eidfelt förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 69 37
mobil 072-512 69 37

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik