Jämställdhetsombudsmannen, JämO

Arbetsgivarna bättre på lönekartläggning

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 00:00 CEST

- Arbetsgivarna tycks ha blivit bättre på att genomföra de lönekartläggningar som jämställdhetslagen kräver.

Det säger utredaren Eberhard Stüber, som leder JämOs pågående granskning av hur ett femtiotal arbetsgivare lever upp till jämställdhetslagens krav på lönekartläggning. Granskningens första fas är nu genomförd, och arbetsgivarna har i dagarna fått JämOs synpunkter och kompletteringskrav.
- Jämfört med en liknande granskning för två år sedan är det fler arbetsgivare som förstår vad lagen kräver när det gäller att kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.

Samtidigt är det långt kvar till målet att alla arbetsgivare fullt ut ska leva upp till lagens krav. Av tio granskade kommuner levde endast tre upp till lagens krav i den första omgången. Tolv av de 38 granskade industriföretagen levde upp till lagen.

– Lagen ställer höga krav på arbetsgivarna i syfte att skapa en arbetsmarknad fri från könsdiskriminering. Utan en noggrann lönekartläggning riskerar lönerna att sättas godtyckligt, vilket ofta drabbar kvinnor negativt, säger Eberhard Stüber.

JämO för i den pågående granskningen även en dialog med de berörda fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna för att få till stånd ett smidigare samspel mellan jämställdhetslagen och kollektivavtalen. Granskningen kommer att utgöra en del av underlaget för JämOs rapport till regeringen om erfarenheterna av lönekartläggningsbestämmelserna i jämställdhetslagen. Rapporten ska vara klar den 1 oktober 2005.


För mer information:
Birger Östberg, pressekreterare, 08-440 10 77, 070-234 64 84
Eberhard Stüber, utredare, 08-440 10 61