Försvarsdepartementet

Arbetsgrupp för försvarets organisation i fred

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 15:03 CEST

Regeringen har idag beslutat att en särskild arbetsgrupp ska utarbeta ett underlag inför nästa års försvarsbeslut om hur Försvarsmaktens grundorganisation ska se ut i framtiden.

Regeringen kommer hösten 2004 att lägga fram en försvarsbeslutsproposition, med inriktningen för totalförsvaret under åren 2005-2007. Försvarsmakten fick i juni i år i uppdrag att utarbeta underlag för regeringens ställningstaganden.

I dag har regeringen beslutat att en arbetsgrupp inom Försvarsdepartementet ska utarbeta ett detaljerat underlag om hur Försvarsmaktens grundorganisation, d.v.s. organisation i fred, ska se ut. Arbetsgruppen ska redovisa ett sammanhållet förslag som omfattar hela Försvarsmakten. Gruppen ska beakta bland annat ett antal försvarspolitiska och ekonomiska aspekter. Fackförbundens centralorganisationer ska hållas informerade.

Försvarsminister Leni Björklund har beslutat att arbetsgruppen ska bestå av departementsråd Dan Ohlsson, ämnesråd Johan Appelberg och departementssekreterare Mårten Sundmark från Försvarsdepartementet samt generallöjtnant Göran Gunnarsson, överste Carol Paraniak och överste Bo Bengtsson från Försvarsmakten.

Anna Birgerson, Pressekreterare
08-405 25 15, 070-388 72 72

Dennis Abrahamsson, Pressassistent
08-405 25 30

Johan Appelberg, Ämnesråd
08-405 26 09, 070-386 89 39