Näringsdepartementet

Arbetsgrupp inom FN bifaller svenskt förslag om uppgradering av riksväg 45 till Europaväg

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 14:29 CEST

En arbetsgrupp inom FN-organet UNECE, Economic Commission for Europe, har idag fattat beslut om ett ja till Sveriges förslag att riksväg 45 ska ingå i det europeiska vägnätet.

Vägverket fick tidigare i år regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för riksväg 45 att ingå i det internationella huvudvägnätet för Europa och därmed klassas som Europaväg. Man kom fram till att vägen, med de åtgärder som vidtagits och de som finns planerade i den nationella väghållningsplanen för 2004-2015, uppfyller de krav som kan ställas på Europavägar. Därför gick regeringen i juni fram med förslaget om en uppgradering till UNECE i Genève.

- En klassning av riksväg 45 som Europaväg skulle vara värdefull för bland annat turismen, handeln och industrin i de områden som vägen går genom, sa infrastrukturminister Ulrica Messing då man i juni lämnade över förslaget till FN-organet.

Arbetsgruppen har idag alltså sagt ja till förslaget, men fortfarande dröjer det innan ett definitivt beslut kan tas. Frågan ska vidare ut på remiss till de berörda länderna. Om ingen uttalat sig inom sex månader kommer det därutöver att ta tre månader innan beslutet vinner laga kraft, alltså sammanlagt nio månader innan riksväg 45 kan komma att uppgraderas till Europaväg.

Riksväg 45 går mellan Göteborg och Karesuando och är 1 690 km lång. Hela sträckan ingår i det nationella stamvägnätet och sträckan Göteborg - Svappavaara även i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Vägen passerar bland annat Trollhättan, Säffle, Mora, Östersund, Storuman och Gällivare. Förslaget innebär att denna sträcka ska ingå i den befintliga Europavägen E 45, som i dag börjar i Göteborg och slutar i Gela på Sicilien.

En förändring till Europaväg innebär inte att omprioriteringar kommer att göras i den nationella väghållningsplanen.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-3002008