Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, augusti 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,3 procent för arbetare och 1,6 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:35 CEST

 

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti 2010 beräknats till 102,4 för arbetare och 104,8 för tjänstemän. Sedan augusti 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,3 procent för arbetare och 1,6 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i augusti 2010 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 november 2010 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Allan Henrysson
Tfn 019-17 62 02
E-post allan.henrysson@scb.se
Gruppnummer AKI
Tfn 019-17 67 20
E-post aki@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges