Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, december 2011: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,4 procent för arbetare och 1,6 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 09:38 CET

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december 2011 beräknats till 108,2 för arbetare och 108,4 för tjänstemän. Sedan december 2010 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4 procent för arbetare och 1,6 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i december 2011 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras 2012-05-02 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Love Lundell
Tfn 019-17 67 11
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Gruppnummer AKI
Tfn 019-17 67 20
E-post aki@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.