Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor under juli 2003

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 10:13 CEST

Ökningen av arbetskraftskostnaden har hittills uppmätts till 3,8 procent för arbetare och 3,2 procent för tjänstemän

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli 2003 beräknats till 140,7 för arbetare och 154,4 för tjänstemän. Jämfört med juli 2002 har arbetskostnaden ökat med 3,8 procent för arbetare och med 3,2 procent för tjänstemännen.

Arbetskostnadsindex beskriver arbetskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA
Förändringen av arbetskostnaden för tjänstemän för juli 2003 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2003 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2002.

När de avtalsenliga avgifterna för tjänstemän för 2002 definitivt fastställdes i slutet av 2002 visade det sig att de preliminära uppgifter som tidigare använts hade varit för höga. Definitiva arbetskostnadsindex för första halvåret hade då redan publicerats. Från och med arbetskostnadsindex för juli 2002 används de definitiva avgifterna i beräkningarna.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga ovan.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 oktober kl. 10.00.