Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, juli 2008: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,9 procent för arbetare och 3,8 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:50 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli 2008 beräknats till 160,8 för arbetare och 183,5 för tjänstemän. Sedan juli 2007 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,9 procent för arbetare och med 3,8 procent för tjänstemän.

 

Arbetskostnadsindex (AKI)beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA vänligen se http://www.scb.se/templates/pressinfo____246588.asp

 

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän ijuni 2008 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2008 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2007.

Från och med juli 2007 har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänkts för 18 - 24-åringar.


 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram finns nu på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den30oktober 2008 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 21

Förfrågningar

Allan Henrysson
Tfn 019 - 17 62 02
E-post allan.henrysson@scb.se

Margareta Carlsson
Tfn 019 - 17 67 33
E-post margareta.c@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.