Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, maj 2013: Arbetskraftskostnaderna ökade i maj

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2013 09:50 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 112,3 för arbetare och 113,2 för tjänstemän. Sedan maj 2012 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,0 procent för arbetare och 2,5 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar
Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i maj 2013 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressinformation i serien publiceras 2013-08-30 kl. 09.30.


Producent
SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar
David Rydén
Tfn 019-17 63 44
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Gruppbrevlåda AKI
E-post aki@scb.se