Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, september 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 09:54 CET

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för september 2010 beräknats till 103,8 för arbetare och 105,7 för tjänstemän. Sedan september 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i september 2010 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressinformation i serien publiceras 2010-12-30 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar
Allan Henrysson
Tfn 019-17 62 02
E-post allan.henrysson@scb.se

Gruppnummer AKI
Tfn 019-17 67 20
E-post aki@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.