Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskostnadsindex, september 2011: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,4 procent för arbetare och 1,4 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:46 CET

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för september 2011 beräknats till 106,3 för arbetare och 107,2 för tjänstemän. Sedan september 2010 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4 procent för arbetare och 1,4 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i september 2011 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras 2011-12-30 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Love Lundell
Tfn 019-17 67 11
E-post love.lundell@scb.se

Gruppnummer AKI
Tfn 019-17 67 20
E-post aki@scb.se