Kristdemokraterna, KD

Arbetskraftinvandringen gör Sverige gott!

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2008 10:56 CET

– Regeringens förslag innebär att man tar till vara på människors arbetslust och skapar rättvisa. Det gör också att vi inte kommer att behöva uppleva fler Reza-fall.

Det säger Lars Gustafsson, riksdagsledamot (kd), i samband med att regeringen tillsammans med Miljöpartiet kommit överens om att lätta på reglerna för arbetskraftinvandringen.

– Genom att vi erbjuder en tydlig och laglig väg in på arbetsmarknaden motverkar vi uppbyggnaden av papperslös arbetskraft och förtydligar istället möjligheten till vita arbeten och drägliga livsvillkor för den som drömmer om ett värdigt liv i Sverige. Möjligheten att söka arbetstillstånd för människor som redan idag befinner sig i Sverige och är etablerade på arbetsmarknaden tycker jag både är rimlig och medmänsklig. Det är en möjlighet som saknats i det aktuella fallet med Reza Rezai i Markaryd, säger Lars Gustafsson.

– Det är också väldigt gott att se hur beslutet flyttas från arbetsförmedlingen till arbetsgivaren som bäst känner sitt behov av arbetskraft. På många håll i landet är bristen på arbetskraft besvärande för företagen, fortsätter Lars Gustafsson.

– Den här sortens migrationspolitik skapar ett dynamiskt samhälle där människors vilja att behövas bemöts. Vi säkrar också kunskapen som investeras på landets universitet där utländska studenter tidigare saknat möjligheter att ge tillbaka av det de lärt sig under tiden de studerat i Sverige, avslutar Lars Gustafsson.

För mer information:

Lars Gustafsson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 48 54
mobil. 070-37 60 411

Jonathan Lindgren
Politisk sekreterare
tel. 08-786 53 08
mobil. 070-558 69 77

Marie Skogward
Pressekreterare
tel: 076-527 25 03

hemsida:
www.kristdemokraterna.se

bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se