Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftskostnaderna ökade med 0,8 procent för både arbetare och tjänstemän

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 09:42 CET

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för november 2009 beräknats till 103,2 för arbetare och 104,5 för tjänstemän. Sedan november 2008 har arbetskraftskostnaden ökat med 0,8 procent för arbetare och 0,8 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i november 2009 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Från och med juli 2007 har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänkts för 18 - 24-åringar och från januari 2009 har de sänkts ytterligare för de som vid årets början inte har fyllt 26 år.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.