Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,1 procent för arbetare och 0,7 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:33 CET

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för oktober 2009 beräknats till 102,7 för arbetare och 104,2 för tjänstemän. Sedan oktober 2008 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,1 procent för arbetare och 0,7 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i oktober 2009 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Från och med juli 2007 har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänkts för 18 - 24-åringar och från januari 2009 har de sänkts ytterligare för de som vid årets början inte har fyllt 26 år.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 29 januari 2010 kl. 09.30.

Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO

Fax 019-17 69 21

Förfrågningar

Allan Henrysson
Tfn 019 - 17 62 02
E-post allan.henrysson@scb.se
Gruppnummer AKI
Tfn 019 - 17 67 20
E-post aki@scb.se