Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,5 procent för arbetare och 1,0 procent för tjänstemän

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 09:37 CEST

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2009 beräknats till 103,6 för arbetare och 103,1 för tjänstemän. Sedan maj 2008 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,0 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Faktaruta

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i maj 2009 baserar sig påpreliminära indextal i båda perioderna.

Från och med juli 2007 har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänkts för 18 - 24-åringar och frånjanuari 2009 har desänkts ytterligare för de som vid årets början inte harfyllt 26 år.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den31 augusti 2009 kl. 09.30.



Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO
Fax019-17 69 21


Förfrågningar

Allan Henrysson
Tfn019 - 17 62 02
E-postallan.henrysson@scb.se
Gruppnummer AKI
Tfn019 - 17 67 20