Folksam

Arbetslivet blir allt säkrare - kraftig minskning av antalet arbetsskador

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:16 CEST

Folksams kommande rapport "Välfärdsbarometer 2008" visar att risken att drabbas av en skada eller sjukdom till följd av sitt arbete har minskat kraftigt. Tydligast är trenden för arbetsrelaterade sjukdomar*, vilka minskat med 54 procent mellan 2003-2007 och nu är nere på den lägsta nivån någonsin. Rapporten visar också på betydande skillnader i sjukersättning för anställda med respektive utan kollektivavtal.

Under 2007 rapporterades drygt 105 000 arbetsskador. 79 000 av dessa skador berodde på arbetsplatsolyckor och 12 000 var orsakade av arbetssjukdomar. Omkring 40 procent av arbetsolyckorna ledde till sjukfrånvaro.

- Det vi nu ser i statistiken är frukterna av automatiseringen av svensk industri och ett långsiktigt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete, vilket kraftigt minskat riskerna inom det svenska arbetslivet de senaste 20 åren, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Större risk för män
Risken att drabbas av allvarliga arbetsolyckor fortsätter att minska, men de invalidiserade skadorna ligger kvar på en oförändrad nivå och tenderar att drabba samma yrkesgrupper. Mest olycksdrabbade är män som arbetar i skogen, gruvorna, industrin och polisen.

Dödsolyckorna i arbetslivet minskade konstant från år 1955 till år 1995 och har sedan dess pendlat mellan 60 och 70 per år. Drygt 90 procent av de förolyckade är män. Omkring 40 procent av dödsolyckorna sker i företag med färre än fem anställda och var femte olycka drabbar enskilda företagare. Vid en jämförelse av antalet dödsolyckor första halvåret 2003-2008 kan en oroväckande ökning noteras på omkring 20 procent.

Kollektivavtal viktiga för ersättning vid skada
För anställda på en arbetsplats med kollektivavtal blir ersättningsgraden omkring 96 procent vid kortvarig arbetsoförmåga, medan man på de avtalslösa arbetsplatserna enbart får sjukpenning som högst motsvarar 77 procent av den tidigare lönen. Vid varaktig arbetsoförmåga blir ersättningsgraden cirka 94 procent för samtliga anställda med en inkomst under 25 625 kronor i månaden. För anställda med högre lön krävs kollektivavtal för att få en ersättningsnivå på 94 procent.

- Skillnaden i beskattning av lön och försäkringsersättning innebär följaktligen att arbetsskadade inte längre blir ekonomiskt skadelösa, vilket strider mot syftet med arbetsskadeförsäkringen, som i grunden är ett skadeståndsanspråk, säger Håkan Svärdman.

Uppskattningsvis tre fjärdedelar av de kollektivavtalslösa arbetsgivarna har tecknat en olycksfallsförsäkring för sina anställda, men en sådan försäkring ersätter endast skador som beror på arbetsolyckor och inte arbetssjukdomar.

Välfärdsbarometer 2008
Klockan 11.00, den 26 september presenterar Folksam rapporten "Välfärdsbarometer 2008" på Norra Latin i Stockholm. I rapporten granskas förändringarna i det svenska välfärdssystemet och vilka effekter detta har fått på allmänhetens syn på trygghetssystemen. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.folksam.se/press.

* En arbetssjukdom är sjukdom till följd av att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Skadlig inverkan i arbetet avser något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se