Näringsdepartementet

Arbetslivsinstitutet organiserar försök med arbetstidsförkortning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 13:37 CEST

Regeringen har i dag gett Arbetslivsinstitutet i uppdrag att föreslå hur ett försök med arbetstidsförkortning bör organiseras. Riktlinjerna för hur försöket ska utformas har fastställts av regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna. Försöket syftar till att klarlägga sambandet mellan arbetstidens längd och arbetstagarnas hälsa. Även andra aspekter som konsekvenser för jämställdheten kommer att studeras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2004. När förslaget till organisering har godkänts av regeringen ges Arbetslivsinstitutet i uppdrag att genomföra försöket.

Enligt 121-punktsöverenskommelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna ska försök med arbetstidsförkortning genomföras där den dagliga arbetstiden förkortas. För försöket har avsatts 50 miljoner kronor under 2005 och 50 miljoner kronor under 2006.


Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26

Anders Stålsby
Kansliråd
08-405 13 26