Arbetslivsinstitutet

Arbetslivsinstitutet organiserar försök med arbetstidsförkortning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 17:08 CEST

Regeringen har i dag torsdag 28 oktober gett Arbetslivsinstitutet i uppdrag att föreslå hur ett försök med arbetstidsförkortning bör organiseras. Riktlinjerna för hur försöket ska utformas har fastställts av regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna.
Försöket syftar till att klarlägga sambandet mellan arbetstidens längd och arbetstagarnas hälsa. Även andra aspekter som konsekvenser för jämställdheten kommer att studeras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2004. När förslaget till organisering har godkänts av regeringen ges Arbetslivsinstitutet i uppdrag att genomföra försöket.

Enligt 121-punktsöverenskommelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna ska försök med arbetstidsförkortning genomföras där den dagliga arbetstiden förkortas. För försöket har avsatts 50 miljoner kronor under 2005 och 50 miljoner kronor under 2006.Ytterligare frågor besvaras av:
Ansvarig forskare
Carina Bildt
Tel: 08-619 6811
Mobil: 070-658 6070
E-post: carina.bildt@arbetslivsinstitutet.se

Kansliråd
Anders Stålsby
Tel: 08-405 13 26