Näringsdepartementet

Arbetslivsminister Hans Karlsson: Kommenterar EU-kommissionens beslut om högkostnadsskydd till småföretagare

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 14:23 CET

EU-kommissionen har godkänt den svenska regeringens högkostnadsskydd
för mindre företag, som ska kompensera för ökade kostnader för
sjukskrivning i samband med den nyligen införda tredje
sjuklöneveckan.

- Jag är mycket glad för EU-kommissionens positiva syn på vår strävan
att skydda de mindre företagen från alltför höga
sjukskrivningskostnader. Lagen om arbetsgivarens ansvar för sjuklön de
tre första veckorna kan drabba småföretagen alltför hårt och regeringen
vill med det föreslagna skyddet kompensera dessa. Kommissionen
konstaterar att stödet snarare kommer att leda till utveckling av de
små företagen, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Högkostnadsskyddet har tidsbegränsats och gäller från och med den 1
juli 2003 till och med den 31 december 2004.

De företag som berörs har en lönesumma, exklusive arbetsgivaravgifter,
som uppgår till högst 160 prisbasbelopp. Det motsvarar cirka 26
anställda.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos
arbetslivsminister Hans Karlsson
070-267 84 26
08-405 12 65