Näringsdepartementet

Arbetslivsminister Hans Karlsson till EU-möte i Luxemburg 4 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:47 CEST

Arbetslivsminister Hans Karlsson deltar i EPSCO-rådet (rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor) i Luxemburg den 4 oktober. De europeiska arbetslivsministrarna ska bland annat diskutera kommissionens förslag om ändringar i det nu gällande arbetstidsdirektivet, till följd av två domar i EG-domstolen om begreppet jourtid. En annan fråga på dagordningen är kommissionens förslag till direktiv om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Arbetslivsministrarna ska också besluta om reviderade förordningar för EU-myndigheterna i Dublin och Bilbao.

OBS!
Arbetslivsminister Hans Karlsson är tillgänglig för kommentarer cirka klockan 15.30 i svenska briefingrummet i rådsbyggnaden, Centre de Conference, Luxemburg.

Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26