Näringsdepartementet

Arbetslivsminister Hans Karlsson till Luxemburg för att diskutera skydd mot elektromagnetiska fält

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 11:04 CEST

Arbetslivsministern Hans Karlsson deltar vid EU:s ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och konsumentfrågor i Luxemburg den 20 oktober. Vid rådsmötet förväntas ministrarna uppnå en politisk överenskommelse om ett direktivförslag, som syftar till att skydda arbetstagare vilka i sitt arbete utsätts för elektromagnetiska fält.

– Jag är nöjd med uppgörelsen. Den innebär inte bara att det finns en gräns för hur stark exponering en arbetstagare får utsättas för, utan även att arbetsgivarna måste minska all onödig exponering. Det gläder mig särskilt mycket att Sverige fått gehör för att fokus ska ligga på det förebyggande arbetet, det vill säga på arbetsgivarens skyldigheter att hålla exponeringen nere, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Ministerrådet förväntas också ta ett beslut som förenklar införandet av ett europeiskt sjukförsäkringskort. Kortet beräknas vara klart till sommaren 2004 och fungera i alla EU-länder.

Ministrarna förväntas dessutom komma överens om allmänna riktlinjer beträffande vissa regler om samordning av socialförsäkringen för personer som flyttar mellan medlemsländerna i EU, EES-länderna och Schweiz. Det handlar om arbetslöshetsförmåner, förtidspensioner och familjeförmåner. Förslaget, som är en del av en total genomgång av reglerna på området skall underlätta den fria rörligheten mellan länderna.

Dessutom kommer rådet att anta resolutioner som behandlar människohandel och svartarbete. Ministrarna kommer även att ha en debatt om immigration, integration och sysselsättning.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos
arbetslivsminister
Hans Karlsson
070-267 84 26