Fackförbundet ST

Arbetslivspriset 2010 går till Diana Janse

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:37 CET

Diana Janse är Sveriges ambassadör i Georgien och gav tidigare i år ut den uppmärksammade boken ”En del av mitt hjärta lämnar jag kvar” om sin tid som diplomat i Kabul, Afghanistan. Idag tilldelas hon Fackförbundet STs Arbetslivspris 2010. Pristagarens förmåga att beskriva vilken betydelse svenska statstjänstemäns insatser har för människor i utsatta länder samtidigt som hon ger läsarna inblick i diplomatens vardag, är huvudsakliga motiv till priset. Prisutdelningen äger rum i dag den 24 november på STs ordförandekonferens.

Fackförbundet STs Arbetslivspris delas ut till en person som arbetar för frågor som på olika sätt uppfattas som angelägna ST-frågor. Det kan exempelvis vara inom nu gällande prioriterade områden som lönepolitik, jämställdhet, mångfald och ledarskap, men även innefatta andra för medlemmarna viktiga frågor. Det ska kännas stimulerande och uppmuntrande att dela ut priset till utsedd person och att tala om för medlemmarna att så har skett.

Motiveringen för Fackförbundet STs Arbetslivspris 2010 lyder:
"Genom sin bok ”En del av mitt hjärta lämnar jag kvar” ger Diana Janse en självupplevd bild av diplomatens vardag. I boken får vi veta vilken betydelse svenskt stöd och svenska statstjänstemäns insatser har för människor även i utsatta länder. I boken avlivas inte bara schabloner om ambassadjobbet, vilket bland annat en tv-serie under samma tidsperiod gav upphov till. Boken innehåller också exempel på stort engagemang i en angelägen uppgift. Genom sin bok visar Diana Janse även på ett stort mod genom att orädd påtala brister i utrikesförvaltningens arbetsmetoder, när dessa finns.”

Fakta:
Diana Janse är född 1970 och är diplomat, statsvetare och slavist. Efter diverse jobb – bland annat som Ica-kassörska i Öregrund, FN-tolk i krigets Bosnien och Rysslandsanalytiker på Militära underrättelsetjänsten – började Diana Janse 1999 på Utrikesdepartementets handläggarutbildning. Sedan dess har hon tjänstgjort i Stockholm, Belgrad, Moskva, New York, Bryssel och Kabul. Efter några år på UD i Stockholm är hon nu ambassadör i Georgien.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pauli, STs presstjänst, tfn. 070-316 18 65

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org