Arbetslivsresurs

​Arbetslivsresurs får fortsatt förtroende som omställningsleverantör inom TSL

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2016 06:00 CET

Efter en lång upphandlingsprocess är det nu klart att Arbetslivsresurs kommer att ha avtal med Trygghetsfonden TSL i 14 av Sveriges 21 län enligt deras nya avtalsmodell som träder ikraft från och med 1 november 2017. Avtalsperioden sträcker sig till den 31 oktober 2019, troligen längre. För mer information se www.tsl.se.

Under de senaste två åren har vi som omställningsleverantör lagt mycket fokus på metodutveckling, kvalitetsuppföljning och utbildningsinsatser i våra omställningsuppdrag, vilket starkt bidragit till upphandlingens utfall för vår del. Vi vill tacka våra kunder inom fackförbunden och näringslivet samt våra medarbetare som gjort detta arbete möjligt och vi är mycket glada över att ha fått TSLs fortsatta förtroende. Vi ser fram emot att fortsatt hjälpa uppsagda LO-medlemmar till nytt arbete!

Arbetslivsresurs är ett av Sveriges största företag inom Karriär & Omställning samt Hälsa & Rehabilitering. Välkommen att kontakta oss för ett givande samarbete!

För ytterligare information kontakta:

Andreas Ankarfors, ansvarig Omställning, Arbetslivsresurs, 070-634 69 94

Arbetslivsresurs har 25 års branscherfarenhet och är ett av landets ledande företag inom organisations- och ledarutveckling, omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Våra ca 300 medarbetare finns på ca 60 orter i landet. Vi samarbetar med ledande expertis lokalt och nationellt. Tiotusentals personer kommer vidare i arbetslivet varje år tack vare de insatser vi gör.