Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Arbetslösa akademiker hänvisas till socialbidrag

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:08 CET

Regeringen har över huvud taget inte lyssnat på Sveriges förenade studentkårer (SFS) och andra remissinstansers varningar om hur ett avskaffande av studerandevillkoret kommer att påverka studenter på väg ut i arbetslivet. Det stod klart idag när Sven Otto Littorin presenterade propositionen om a-kassan.

– Littorin vill att den nya a-kassan ska motivera människor in i jobb, men i så fall tillhör studenterna redan den mest motiverade gruppen eftersom de redan idag får den lägsta ersättningen, säger Elin Rosenberg, ordförande för SFS.

Förra året fick 38 000 personer a-kassa genom studerandevillkoret. Nu kommer dessa kostnader istället att tillfalla kommunerna i alla de fall där studenterna istället behöver försörjningsstöd via socialbidrag.

När regeringen nu slopar studerandevillkoret innebär det att möjligheten att kvalificera till a-kassans grundnivå tas bort för dem som inte arbetat innan sina studier eller har överskridit den överhoppningsbara tiden. Detta kommer dels innebära att fler studenter tvingas spendera slutdelen av sin studietid med att söka arbete vid sidan av sina studier. Dels kan slopandet leda till att studier än mer än idag blir en arbetsmarknadsåtgärd eftersom individer tvingas att fortsätta studera bara för att få ihop pengar till hyran.

– Även om jag stödjer regeringens ambition att få fler i arbete kan jag inte se varför vägen till detta mål ska behöva gå över studenterna. Vi har det redan tufft som det är, och det här är att klippa av den tunna livlina studenter som inte får jobb direkt efter examen haft, säger Elin Rosenberg.


För mer information, kontakta:
Elin Rosenberg, ordförande, 070-54 57 045
Jennie Zetterström, pressansvarig, 08-54 57 0114

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextiofyra medlemskårer, vilka omsluter sammanlagt cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se