Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Arbetslösa kan nu välja arbetslöshetskassa

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 14:39 CEST

Sedan den 1 juli 2009 kan en person som är arbetslös antingen beviljas inträde i en arbetslöshetskassa som motsvarar den bransch inom vilken den arbetslöse tidigare arbetat i eller välja den kompletterande arbetslöshetskassan Alfa. Det innebär att den som inte är medlem i en arbetslöshetskassa - till skillnad mot vad som gällde tidigare - inte är hänvisad till enbart Alfa-kassan för att få sin ersättningsrätt prövad.

Media har den senaste tiden belyst problemen med långa handläggningstider hos en del arbetslöshetskassor innan arbetslöshetsersättning kan betalas ut. Det är fram för allt situationen för ersättningssökande hos arbetslöshetskassan ALFA som har lyfts fram.

IAF har underåret löpande granskat Alfa-kassan med anledning av långa handläggningstider. IAF:s granskning visar att kassan vidtagit omfattande åtgärder för att minska handläggningstiderna. Inflödet av nya ersättningssökande har dock legat på en hög nivå och vidtagna åtgärder har inte givit tillräcklig effekt. Som ett resultat av ett möte den 9 juli 2009 mellan IAF:s ledning och Alfa-kassan kommer det att finnas tydligare information om de nya inträdesreglerna. Denna information kan leda till att arbetslösa i stället väljer att söka sig till en annan arbetslöshetskassa med anknytning till sin tidigare yrkesverksamhet.

Informationen ska ges redan i den första kontakten med Arbetsförmedlingen så att den sökande får möjlighet att styra sin ansökan direkt till önskad arbetslöshetskassa. Vidare ska Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) på sin webbplats lämna upplysningar om de alternativa möjligheter som det nya regelverket öppnat. På IAF:s webbplats finns information om vilka medlemsavgifter som de olika arbetslöshetskassorna har och hur lång tid det tar i genomsnitt innan respektive kassa betalar ut ersättningen.

En tydlig information i alla led bör rimligen leda till att sökandeströmmen till Alfa-kassan till viss del förs över till andra kassor. På så sätt kan den tid den enskilde måste vänta på arbetslöshetsersättning påverkas positivt.