MKFC Cloud Campus

Arbetslösa ungdomar nekas e-lärande – inspirationen ska hittas i skolbänken

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 10:56 CET

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Folkbildningsrådet fördelat 4000 utbildningsplatser för unga arbetslösa inom den s k Jobbgarantin. Kurserna ska vara under tre månader och riktas till ungdomar utan slutbetyg från grundskola eller gymnasium. De ska vara ”orienterande, inspirerande och motiverande”. En dörröppnare för fortsatta studier. Men e-lärande är inte tillåtet.

Ungdomar som vantrivts, skolkat och misslyckats erbjuds en plats tillbaka vid skolbänken i klassrummet, men avstängs från den inspiration, motivation och flexibilitet som bra e-lärande ger.

Ungdomar med funktionshinder, som t ex hörselskador, fråntas chansen att vara med i en akustiskt lämplig miljö.

Våra politiker talar mycket om nya pedagogiska medier och internet. I slutändan hamnar man ändå i diket. I vilket decennium lever AF och FBR?