Länsförsäkringar

Arbetslösa ungdomar oroar sig över privatekonomin

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 11:52 CET

Mer än varannan svensk oroar sig över att inte privatekonomin ska gå
ihop och oron är störst bland ungdomar. I åldergruppen 16-29 år uppger
64 procent att de oroar sig över detta. Det visar en undersökning som
Länsförsäkringar gjort.

- Arbetslösheten bland ungdomar har ökat. Det tror jag är den viktigaste
orsaken till att många ungdomar oroar sig över privatekonomin.
Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård. Många ungdomar har svårt att
överhuvudtaget ta sig in på arbetsmarknaden. De tvingas ta tillfälliga
jobb och saknar därmed en stabil privatekonomisk grund, säger
Länsförsäkringars privatekonom, Elisabeth Hedmark.

Sett till hela befolkningen har oron över privatekonomin ökat från 51
till 53 procent sedan 2002. Det är ungdomarna och kvinnorna som oroar
sig mest. Undersökningen visar också att den största ökningen skett i
åldersgruppen 45-69 år. Där ökar oron från 40 till 46 procent.

Enlig statistik från AMS ökade arbetslösheten för samtliga åldersgrupper
under november 2003. Ökningen är störst bland ungdomar. Sista november
var 58 000 ungdomar utan ett arbete, vilket är 8 000 fler än för ett år
sedan.

Om undersökningen
Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats
av Movement Research & Consulting AB.

Pictures available at:
http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=33262

För ytterligare information, kontakta:

Elisabeth Hedmark
Privatekonom Länsförsäkringar 08-588 455 03
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se 073-920 01 90

Mikael Östlund 08-588 418 50
Informationschef Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en
marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 2,8 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 130 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år
2002 till cirka 20 miljarder kronor.