Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Arbetslöshetskassornas medlemsminskning har planat ut under 2008

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:32 CEST

Antalet medlemmar i a-kassorna minskade med 11 procent från september 2006 till och med 2007. Fram t.o.m. juli 2008 har minskningen planat ut till omkring 2 procent. Det framgår av IAF:s tredje rapport till regeringen om effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften. Förändringen i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen i januari 2007 medförde att
a-kassorna fick höja sina medlemsavgifter.

Medlemsminskningen i de olika a-kassorna varierar kraftigt. Sju a-kassor har minskat med en fjärdedel eller mer, medan den med lägst minskning har gått ner med 1 procent. IAF har tidigare rapporterat att det enligt uppgifter från a-kassorna främst är äldre medlemmar, personer i branscher med låg arbetslöshet, sjukskrivna, studerande eller deltidsarbetslösa som har trätt ur a-kassorna. Antalet a-kassor har minskat från 36 till 33 sedan 2007 på grund av fusioner mellan kassor.

Sedan arbetslöshetsavgiften ersatte den förhöjda finansieringsavgiften den 1 juli 2008 har 23 a-kassor sänkt medlemsavgiften medan två har höjt den. Arbetslöshetsavgiften är 33 procent av respektive a-kassas utbetalade ersättning.

Se även medlemsstatistiken för augusti 2008

Länk tillsammanfattning av rapporten

Ladda ner hela rapporten, pdf-fil 170 kb