Akademikernas a-kassa

Arbetslöshetsrapporten 2013 är här!

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 10:23 CEST

Sverige hade den högsta sysselsättningsgraden i Europa. Arbetslösheten var 7,1 procent. En tredjedel var långtidsarbetslösa. 40 procent av de arbetslösa fick a-kassa och arbetslöshet var den vanligaste orsaken till att man fick socialbidrag. Denna statistik och mycket mer kan du hitta i Arbetslöshetsrapporten 2013.

Akademikernas a-kassa (AEA) ger varje år ut en arbetslöshetsrapport där vi samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Eurostat.

I politiska debatter och i mediarapportering används flitigt statistik över sysselsättning och arbetslöshet. Vilka siffror är det man använder och hur såg de ut 2012?

-I den här rapporten vill vi samla relevanta siffror och definitioner och redovisa dessa viktiga arbetsmarknadsdata i ett sammanhang, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på AEA.

-Det här är ju frågor som berör alla, på ett eller annat sätt. Hur många, eller få, som arbetar i ett land påverkar såväl de arbetslösas privatekonomier som de ekonomiska förutsättningarna för staten och kommunerna. Arbetsmarknadsstatistiken är ett viktigt underlag för våra beslutsfattare och i Arbetslösrapporten 2013 finns den samlad och lättillgänglig, säger Katarina Bengtson Ekström.

 

 

Arbetslöshetsrapporten 2013 skickas till riksdag, regering, myndigheter, kommuner m.fl. Den finns att ladda ner på www.arbetsloshetsrapporten.se. AEA finns också på Facebook/akademikernas och som @akademikernas på Twitter.


Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med drygt 655 000 medlemmar. Vi försäkrar alla verksamma akademiker under hela deras yrkesliv. I dag har vi en arbetslöshet på 1,3 procent. Att vara medlem hos oss kostar 90 kronor i månaden.