Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden: Arbetsförmedlingen Kultur Media oktober 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 11:42 CET

 

Delad bild av kulturarbetsmarknaden – fler får jobb men i andra branscher

Antalet nyanmälda lediga platser inom kultur och media är färre i år jämfört med 2009. Trots detta har 9 657 personer fått någon form av arbete till och med oktober i år, vilket är 1 350 fler än under 2009.  I oktober i år var 2 098 arbetslösa vilket är drygt 10 procent lägre än i oktober 2009. 1 277 personer deltog i arbetsmarknadspolitiskt program, nästan 9 procent högre än 2009. Att arbetslösheten minskar beror till stor del på att fler fått arbete eller startat eget och att antalet deltagare i program har ökat under samma period.

– Självklart är det positivt att fler av våra arbetssökande får jobb samtidigt som det är tydligt att den ökade efterfrågan vi ser i många branscher inte gäller kulturarbetsmarknaden. Lösningen för många blir därför att hitta kompletteringsjobb utanför sitt yrkesområde eller att man helt enkelt byter yrkesinriktning, säger Birgitta Johansson, chef på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Skapar fler kontaktytor
Kontakter är viktigt när man söker jobb och det gäller inte minst inom kultur och media. Arbetsförmedlingen Kultur Media fortsätter därför att satsa på intensifierade företagskontakter, mötesplatser mellan kultur och näringsliv samt rekryteringsträffar på Arbetsförmedlingen. Dessutom söker man sig ut i Europa för nya vägar som kan leda till jobb eller praktik.

Fler egna företagare
Andelen arbetssökande som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa har ökat från cirka 6 procent år 2007 till nästan 12 procent i år.

– Jag känner en viss oro för denna utveckling. En förklaring kan vara att allt fler arbetssökande får bidrag till start av näringsverksamhet. Under 2008 var det 245 personer, 2009 var det 375 och hittills i år 405 personer, säger Birgitta Johansson. I våra prognoser har vi sett att allt fler uppdragsgivare anlitar egna företagare i stället för att anställa.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget under oktober 2010

  • I oktober 2010 var 2 098 personer arbetslösa och motsvarande siffra samma månad föregående år var 2 334. En minskning med 10,1 procent.
  • Personer i program med aktivitetsstöd i oktober 2010 jämfört med oktober 2009 har ökat med 8,8 procent. Ifrån 1 174 till 1 277 personer.
  • 794 personer fick arbete i oktober 2010, jämfört med 687 i oktober 2009. En ökning med 15,6 procent.
  • Totalt var under oktober 2010 antalet inskrivna arbetssökande personer vid Arbetsförmedlingen Kultur Media 9 864. Jämfört med oktober 2009 då antalet inskrivna var 9 724 är det en ökning med 1,4 procent.
  • Antalet inskrivna sökande i Jobb- och Utvecklingsgarantin har ökat med 7,8  procent på ett år. I oktober 2010 var det 721 personer och samma månad 2009 var det 669.
  • Sökande med tillfälligt arbete har ökat med 3,4 procent jämfört med 2009 och uppgick i oktober 2010 till 890.
  • Antalet personer som har nystartsjobb har ökat med 50,2 procent jämfört med oktober 2009. Det var 365 personer som hade nystartsjobb i oktober 2010, 122 fler än samma månad föregående år.

 

Bildbanken - Sveriges största bildbank för svensk samtidskonst

Just nu är närmare 3000 kulturarbetare representerade i Bildbanken med över

26 000 bilder, film och ljudfiler. Allt fler kulturarbetare väljer att presentera sina alster i Arbetsförmedlingens Kultur Bildbank och anger den som sin referens.

Till Bildbanken

 

Kultur & nöjesbanken

I Kultur och nöjesbanken finns ett rikstäckande och varierat utbud av artisters kultur- och nöjesprogram. Här kan uppdragsgivare och arrangörer söka artister och program, samt yrkesverksamma artister presentera sitt utbud.

Till Kultur och Nöjesbanken

 

Arbetsförmedlingen Kultur Media
Arbetsförmedlingen Kultur är en rikstäckande specialarbetsförmedling inom kulturområdet.  Vi finns i hela landet och har arbetsförmedlingskontor på fyra orter, Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Våra branschområden: Scen och ton omfattar yrken som skådespelare, musiker och dansare. Bild och form omfattar yrken som målare/konstnär och formgivare. Ord och media omfattar yrken som journalist och fotograf.

Arbetsförmedlingschefer
Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst: Stefan Popovic tel. 010-486 87 40
Arbetsförmedlingen Kultur Media Syd: Gert Åhlund tel. 010-486 01 10 
Arbetsförmedlingen Kultur Media Väst: Kjell-Åke Andersson tel. 010-486 04 41
Arbetsförmedlingen Kultur Media Nord: Anita Eriksson tel. 010-486 0529